Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Yönetim ve Bilişim, Uluslararası Ticaret, Sanayi, Bankacılık ve Finans, Lojistik ve Ulaşım sektörlerinde istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek, ilgili ve yakın alanlarda akademik çalışma yürütmek üzere 2012 yılında kurulmuştur.

Yüksekokulumuzun amacı, İktisadi ve İdari bilimler alanındaki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak reel sektörün destekleyicisi olan Yönetim Bilişim, Muhasebe-Finans, Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarında operasyonel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında kendini yetiştirmiş, yaratıcı ve pozitif düşünebilen, yetkin, pratik, çağa ve değişime ayak uyduracak hıza ve güce sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Takip edeceğimiz evrensel nitelikteki misyon ve vizyon ile küresel anlamda rekabet edebilecek, sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafında çalışabilecek yetkinliğe sahip, çözüm odaklı, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Yüksekokulumuz bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Ticaret, Bankacılık, Ulaştırma ve Lojistik bölümleri mevcuttur.

Yüksekokulumuzu kazanan öğrencilerimiz Farabi ve Erasmus programlarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında farklı akademik ortamları tanıma imkânını bulup, kendi üniversitemiz içinde çift dal ve yan dal imkânlarıyla ikinci bir alanda öğrenim imkânına sahip olacaklardır. Çağdaş eğitimin teori ve uygulamanın birleşmesiyle verimlilik kazanacağı düşüncesi ile yola çıkan Yüksekokulumuz yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılan protokollerle staj imkânı sağlayacaktır.