İdari Personel

Fakülte Sekreteri : Şefik KARTER

Dekan Sekreteri: Tuba KÖSE

Taşınır ve Satın Alma Yetkilisi : Mehmet Ali BOZDEMİR

Öğrenci İşleri : Ahmet BOZYİĞİT, Kazım ÖCAL

Yazı İşleri : Mukerrem ATAÇ

Muhasebe : Habibe TOSUN

Temizlik: Abdullar ENGİNAR, Mustafa SÜSLÜ, Muhammed DEMİR