Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Yönetim ve Bilişim, Uluslararası Ticaret, Sanayi, Bankacılık ve Finans, Lojistik ve Ulaşım sektörlerinde istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek, ilgili ve yakın alanlarda akademik çalışma yürütmek üzere 2012 yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 03/07/2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan karara göre Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz Uygulamalı Bilimler Fakültesi haline gelmiştir. 

Fakültemizin amacı, İktisadi ve İdari bilimler alanındaki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak reel sektörün destekleyicisi olan Yönetim Bilişim, Muhasebe-Finans, Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarında operasyonel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında kendini yetiştirmiş, yaratıcı ve pozitif düşünebilen, yetkin, pratik, çağa ve değişime ayak uyduracak hıza ve güce sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Takip edeceğimiz evrensel nitelikteki misyon ve vizyon ile küresel anlamda rekabet edebilecek, sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafında çalışabilecek yetkinliğe sahip, çözüm odaklı, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Fakültemiz bünyesinde Bankacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslararası Ticaret bölümlerinin normal ve ikinci öğretimleri mevcuttur.

Fakültemizi kazanan öğrencilerimiz Farabi ve Erasmus programlarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında farklı akademik ortamları tanıma imkânını bulup, kendi üniversitemiz içinde çift dal ve yan dal imkânlarıyla ikinci bir alanda öğrenim imkânına sahip olacaklardır. Çağdaş eğitimin teori ve uygulamanın birleşmesiyle verimlilik kazanacağı düşüncesi ile yola çıkan fakültemiz yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılan protokollerle iş başı eğitim ve staj imkânları sağlamaktadır.