Personel

Tekin ARIKAN
Daire Başkanı
Tel: (332) 221 0 581
tarikan@konya.edu.tr
 
Baki DOĞAN Engin ERKMEN
Şube Müdürü Şube Müdürü
Tel: (332) 221 0 582 Tel: (332) 221 0 583
bdogan@konya.edu.tr enginerkmen@konya.edu.tr
  ......  
... ...
Ercan AKDAĞ Oğuzhan ŞEKERCİ Mustafa SAĞLAM Serkan ALTINTAŞ
Şef Şef Mali Hizm.Uzm.Yrd. Mali Hizm.Uzm.Yrd.
Tel: (332) 221 0 584 Tel: (332) 221 0 585 Tel: (332) 221 0 588 Tel: (332) 221 0 587
eakdag@konya.edu.tr osekerci@konya.edu.tr mustafasaglam@konya.edu.tr saltintas@konya.edu.tr
      .      
Veysel Selman ORAL Kiraz ARSLAN Levent TANSOY Enver ÖCAL
Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni
Tel: (332) 221 0 594 Tel: (332) 221 0 593 Tel: (332) 221 0 591 Tel: (332) 221 0 592
vsoral@konya.edu.tr karslan@konya.edu.tr ltansoy@konya.edu.tr eocal@konya.edu.tr
      .      
Yusuf ÇELİK Ümmügülsüm YENİ Yunus AYAN
Veznedar Mali Hizm.Uzm.Yrd. Mali Hizm.Uzm.Yrd.
Tel: (332) 221 0 586 Tel: (332) 221 0 590 Tel: (332) 221 0 589
ycelik@konya.edu.tr uyeni@konya.edu.tr yayan@konya.edu.tr