Mali Tablolar

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince Üniversitemizin aylık mali tabloları aşağıdaki linkte yayımlanmıştır.

Mali Tablolar