SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNE HOŞGELDİNİZ

                Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üniversitemiz bünyesinde 2010 yılında lisansüstü programların açılıp yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurularak akademik hayata başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana, üniversitemizin stratejik plânında belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren enstitümüz, bugün itibariyle Sosyal ve Beşerî Bilimler; İlahiyat, Turizm, Güzel Sanatlar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinde görevli öğretim üyeleri ile ahenkli bir eşgüdüm ve işbirliği çerçevesinde, lisansüstü eğitim-öğretim politikalarının oluşturulması ve yürütülmesine katkı sağlamaktadır. 

                Bu bağlamda Enstitü 23 müstakil 3 bileşik olmak üzere 31 bilim dalında Tezli Yüksek Lisans programı, 10 müstakil 3 bileşik olmak üzere 20 bilim dalında Doktora programı, 15 (II. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans programı ile derslerini ve akademik araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün itibariyle Enstitümüzde toplam 3000’e yaklaşan Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.

Bazı fakülteleri ile 50 yıldan fazla süregelen bilimsel tecrübe ve oluşmuş gelenek yanında, yeni açılmış fakülteleri ile bilim ve teknolojide modern dönemin yenilik ve avantajlarını harmanlayıp özümlemeyi başaran Üniversitemizden Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yansıyan bu bilimsel tecrübe ve potansiyel, en önemli övünç kaynağımızdır.

Kadim medeniyetlerin ortaya koyduğu evrensel değerler ışığında çağın ihtiyaçlarına cevap verecek, uluslararası araştırmalara katkı sunabilecek, donanımlı ve üstün nitelikli araştırmacılar yetiştirmek, bilimsel aktiviteleri geliştirmek, paydaş birey ve birimlerin katılımını sağlayarak bilgi gücünü ve kaynaklarını verimli ve etkin şekilde kullanıma sunmak, Enstitümüzün amaçları cümlesindendir.

 

Prof. Dr. Muhittin UYSAL

Enstitü Müdürü