SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sevgili Öğrenciler,

Dünya Sağlık Örgütü’nün kabulüne göre “Sağlık sadece hasta veya engelli olmamak değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık ile ilgili eğitim yapan kurumların temel hedefi bireyden başlayarak aile ve toplumun sağlığını koruyacak, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve toplumun iyilik halini sağlayacak ve karşı karşıya kalınan durum ile baş etme gücünü artıracak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Fakültemiz bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin, mesleki bilgi ve becerilerini dünya standartlarında kazanmasını sağlamak yanı sıra temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumsal ve mesleki etik ilkelerini özümsemiş, disiplinler arası işbirliğinin önemini kavramış, bilimsel bakış açısı ile gelişmeleri takip eden bireyler olarak topluma kazandırılması yönünde çalışmaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu’nun 14.12.2012 tarih ve 54412 sayılı kararı ile kurulmuştur. Fakültemizde aktif lisans eğitimi veren Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümleri ile henüz öğrenci alımı olmamış Dil ve Konuşma Terapisi ve Odyoloji olmak üzere toplam 7 bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimi yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Fakültemizde eğitim-öğretim 28 öğretim üyesi ve 20 öğretim elemanı ile yürütülmektedir.

MİSYONUMUZ: Bilimin ışığında araştıran, sorgulayan, analitik düşünen, multidisipliner çalışabilen, teorik ve pratik bilgi ile donanımlı, kendisini sürekli geliştiren, bilgisini etik kurallar çerçevesinde kullanan, evrensel ve kültürel değerlere bağlı ülkemizin gereksinimlerine yönelik bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ: Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, sürekli gelişen,  toplumun sağlığını koruyucu ve geliştiren politikalar geliştirilmesinde söz sahibi bir fakülte olmaktır.