SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta yatağında söylediği söz olarak bilinen “ Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi ”sözünü anlamı: Hayat, sevinç ve mutlulukla, acı ve sıkıntılarla iç içedir. Pek çok dert ve sıkıntı insanın karşısına çıkabilir. Ancak bütün bu problemler sağlık kadar önemli değildir. Tek bir nefesin bile değeri bilinmelidir. Bütün dünya, insanın olsa sağlık olmayınca hiçbir önemi yoktur. Sağlık bilimleri eğitiminin başlıca amacı bu zenginliğin korunmasında görev alacak sağlık personelleri yetiştirmektir. Bu önemli görev; Sağlı bilimleri eğitimi veren kurumların; eğitim alanında neden sürekli mükemmellik arayışı içinde olduklarını açıklamaktadır. Günümüzde sağlık hizmetleri sürekli gelişmektedir. Bu değişim, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş profesyonellerin, ortak amaç doğrultusunda çalışmasını gerektirmektedir. Sağlığın çok boyutluluk özelliğinden kaynaklanan bu durum, sağlık eğitimi veren kurumların da gelişimi ve hedeflerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu’nun 14.12.2012 tarih ve 54412 sayılı kararı ile kurulmuştur. Fakültemizde, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik bölümleri olmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümü ilk öğrencilerini 2013 Güz döneminde kabul etmeye başlamıştır.

2015 Güz dönemi itibariyle Fakülte bünyesindeki tüm bölümlere öğrenci kabul edilecektir.

Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümleri lisans eğitiminin yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi de vermektedir.

Sosyal Hizmet, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik bölümleri ise lisans eğitimi vermektedir.

Fakülte bünyesinde 23 öğretim üyesi ve 18 öğretim elemanı bulunmaktadır.

MİSYONUMUZ: Bilimin ışığında araştıran, sorgulayan, analitik düşünen, multidisipliner çalışabilen, teorik ve pratik bilgi ile donanımlı, kendisini sürekli geliştiren, bilgisini etik kurallar çerçevesinde kullanan, evrensel ve kültürel değerlere bağlı ülkemizin gereksinimlerine yönelik bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ: Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, sürekli gelişen,  toplumun sağlığını koruyucu ve geliştiren politikalar geliştirilmesinde söz sahibi bir fakülte olmaktır.