Rektörümüzün Mesajı

Rektörümüzün Mesajı

 

Yüksek öğretim, farklı toplumların tarih boyunca oluşturdukları medeniyetlerin inşasına yaptıkları katkılarda en önemli basamağı teşkil ede gelmiştir. Başka bir deyişle, yüksek öğretim medeniyetlere beşiklik etmiştir ve bundan sonra da üniversitelerin medeniyet inşa sürecindeki kritik rolleri devam edecektir.

Üniversitelerin işlevi sadece var olan bilginin öğrencilere aktarım yeri olarak görev üstlenmek değildir. Aynı zamanda bilginin üretildiği, paylaşılmak üzere derlendiği ve sistematik olarak arşivlendiği merkezler olarak toplumun her katmanının bilgiye erişiminin önemli bir aracıdır.

İkinci on yılına girmekte olduğumuz 21. yüzyıl, bilgi çağı ve iletişim çağı gibi tanımlamaların yanı sıra, hız çağı ya da değişimler ve dönüşümler çağı olarak da adlandırılıyor.

Toplumlar arası iletişim ve ulaşımda erişilen düzey; hızlı bir şekilde bilgiye ulaşım, gerekli şekilde bilgiden yararlanılamadan eskitilme, insanların geleceğe yönelik hayal kurabilme gücünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Kendini geleceğe hazırlayan toplum içindeki her bir bireyin gelecekle ilgili ciddi beklentileri vardır, olmalıdır da. Bu beklentilerin gerçeğe dönüşmesi de ancak bu hedefe yönelik olarak toplam kalite kavramı çerçevesinde bir planlama, hedefe odaklanılmış bir çalışma düzeni ile mümkündür.

Üniversitemiz, siz öğrencilerimize, ailelerinize ve içinde yaşadığımız topluma daha iyi bir gelecek sağlamaya odaklı, interaktif bir öğretme ve öğrenme modeli oluşturma azmindedir. Konya Üniversiteli olmak, sürekli değişimi ve gelişimi içselleştirebilmeye, bağımsız düşünebilmeye, farklı disiplinlerle birlikte çalışmaya ve zor problemleri birlikte çözmeye talip olmak demektir. Bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımda, çağdaşlığı ve özgür düşünceyi özümsemiş, nitelikli birey adayı olmaktır. Kısacası geçmişimizden ve geleneğimizden güç alarak, geleceğimizi birlikte inşa edeceğimiz, çağımızın gerektirdiği bilgiyle donatılmış, kendine güvenen ve ülkemizin geleceğine yön verebilecek nesiller yetiştirmektir.


Sevgilerimle.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

REKTÖR