Rektör Yardımcısı, Prof.Dr. Önder KUTLU

1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. YÖK bursuyla gönderildiği İngiltere – Exeter Üniversitesinde 1996 yılında Yüksek Lisans, 2001 yılında da Doktora öğrenimlerini tamamladı.

2000 yılında Devon Bölge Meclisi’nde ‘Anadili İngilizce Olmayanlar için Öğretmen’ (EAL Teacher) kadrosunda çalıştı. 2000 – 2001 yılları arasında Exeter Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1994 yılından 1998 yılına kadar Exeter Müslüman Öğrenci Birliği (MSA) yönetiminde bulundu.

2001 yılında, mecburi hizmet kapsamında, Niğde Üniversitesi’nde göreve başladı. Aynı Üniversitede 2002 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne geçiş yaptı. 2005 yılında Doçentlik, 2011 yılında ise Profesörlük kadrosuna atandı. 2012 yılı başından 2015 yılına kadar Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.

Selçuk Üniversitesi’nde Stratejik planlama, Akreditasyon, ADEK, İç Denetim Koordinasyon gibi çok sayıda kurul ve komisyonda görev yaptı. Erasmus Programının kurulmasında görev aldı; Kurum Koordinatörü olarak görev yaptı. Rektör danışmanlığı, Dış ilişkiler Koordinatörlüğü gibi görevler yürüttü.

2008 – 2009 yılları arasında Bologna Ulusal Takım Üyeliği görevi icra etti. Yükseköğretimde kalite ve akreditasyon konularında çalışmalar yaptı. YÖK bünyesinde, Ulusal Yeterlikler Çerçevesi ve Program Yeterlikleri alanlarında katkı sağladı.

Üniversite dışında da aktif sorumluluklar üstlendi. Konya İl Özel İdaresi, Konya Sanayi Odası, Merkez Meram Ziraat Odası, Selçuklu Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık görevleri yürüttü. İl İstihdam Kurulu Başkanlığı ve Sosyal Diyalog Komisyonu üyelikleri yaptı; Konya Sivil Toplum Kuruluşları Akademik Danışma Kurulu üyeliği ve danışmanlık görevlerini halen yürütmektedir.

AB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, TOBB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına raporlar hazırladı; projeler yürüttü. Akademik ilgi alanları kamu politikaları, reform, karşılaştırmalı yönetim sistemleri, yerel yönetimler ve merkezi idaredir.

İngilizce yanında orta seviyede Almanca ve Arapça da bilmektedir.

Evli ve dört çocuk babasıdır.