Rektör Yardımcısı, Prof.Dr. M.Emin AYDIN

1963 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1985 Yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve 1987 yılında Yüksek lisansını tamamlayarak “İnşaat Yüksek Mühendisi” unvanını aldı. 1989 Yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından İngiltere’de Doktora yapmak üzere görevlendirildi. 1993 yılında İngiltere Loughborough Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde Doktorasını tamamlayarak Selçuk Üniversitesindeki görevine geri döndü. Aynı yıl tamamladığı askerlik görevini takiben Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı bölümde 1997’de “Üniversite Doçenti” oldu, 2003 yılında Profesörlüğe atandı. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte kurulu ve Fakülte yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Alanına ilişkin olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması bulunan Prof. Dr. AYDIN, 13 Ocak 2011 tarihinde Üniversitemiz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı, 2 Şubat 2011 tarihinde de Üniversitemiz Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.