Yardımcı Doçent Görev Süresi Uzatımı-Puanlama Tablosu Hakkında

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi ekindeki Puanlama ve Değerlendirme Sistemi tablosu doldurulurken her bir kriterde yer alan makale adı, bildiri adı, eser adı, etkinlik adı, görev adlarının vs. örnek tabloya göre yazılması ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-Yayımlanan bildirilerde, bildiri kitabının kapağı ve içindekiler sayfası,

2-Dergilerde; makalenin ilk sayfası ile hangi dergide yayınlandığı ve hangi indeks tarafından tarandığının belgesi,

3-Kitaplarda; kitabın kapak ve jenerik sayfaları,

4-Kitap bölümlerinde; kitabın kapağı, içindekiler bölümü ve yazarın isminin geçtiği bölümün birinci sayfası eklenmelidir.

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi Puanlama ve Değerlendirme Sistemi Tablosunun titizlikle doldurularak görev süresi uzatma müracaat dilekçesine ek olarak ilgili birime verilmesi gerekmektedir.

 

Tablo Örneği için tıklayınız.