YRD.DOÇ.DR.
YUSUF DAŞDEMİR
Ana Bilim Dalı: Mantık Anabilim Dalı
Bina-Oda No :
Telefon :
E-Mail : ydasdemir@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Öğrenim Durumu
  • Lisans, Selçuk Üni. İlahiyat Fak., 1996 - 2001
  • Yüksek Lisans, Selçuk Üni. Sos. Bil. Ens. Din Felsefesi, 2004 - 2007
  • Yüksek Lisans, Selçuk Üni. Sos. Bil. Ens. Mantık, 2008 - 2010
Deneyimler
  • 2008 - 2013, Selçuk Üniversitesi - Selçuk Üniversitesi ,Arş.Gör.
Üyelikler
  • Türk Felsefe Derneği, 2010 - 2014
  • Dersler Yükleniyor...