PROF.DR.
GALİP ATASAĞUN
Ana Bilim Dalı: Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Bina-Oda No :
Telefon :
E-Mail : gatasagun@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Eğitim Bilgileri
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,, 1982 - 1987
 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Dinler Tarihi Bilim Dalı, 1987 - 1989
 • Doktora, Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Dinler Tarihi Bilim Dalı, 1991 - 1996
Akademik/Mesleki Deneyim
 • Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Arş. Gör., 1988 - 1996
 • Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Dr. Arş. Gör., 1996 - 1997
 • Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., 1997 - 2007
 • Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Doç. Dr., 2007 - 2012
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Doç. Dr., 2012 - 2013
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Prof. Dr., 2013 -
 • Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Bölüm Başkanlığı, 2000 - 2002
 • Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm, Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1999 - 2000
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2013 - 2016
 • Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009 - 2011
 • Selçuk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Yardımcı Doçentlik Temsilciliği), 1997 - 2000
 • Selçuk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yardımcı Doçentlik Temsilciliği), 1997 - 2000
 • Selçuk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçentlik Temsilciliği), 2010 - 2011
 • Selçuk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçentlik Temsilciliği), 2010 - 2011
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçentlik Temsilciliği), 2011 - 2013
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçentlik Temsilciliği), 2011 - 2013
 • Selçuk Üniversitesi , Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008 - 20011
Uzmanlık Alanı
 • Dinler Tarihi
 • İslam Dini
 • Hıristiyanlık Dini
 • Yahudilik Dini
Üyelikler
 • International Association for the History of Religions (IAHR), Üyelik, 1994 -
 • European Association for the Study of Religion (EASR), Üyelik, 1994 -
 • Türkiye Dinler Tarihi Derneği, Üyelik, 1994 -
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik / Jüri Üyeliği, 2012 -
 • Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi), Yayın Kurulu Üyeliği, 2008 -
 • Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik / Jüri Üyeliği, -
 • İslâmî Araştırmalar Dergisi Journal of Islamic Research, Hakemlik, -
 • Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Mevlâna Araştırmaları Dergisi (2. Sayı) (Doçentlik sonrası), Yayın Kurulu Üyeliği, -
 • Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Modern Çağda Ahlak”, Konya, (7-8 Mayıs 2010), Ulusal Sempozyum. (Doçentlik sonrası), Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Kurulu Üyeliği, -
 • Türkiye Dinler Tarihi Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de Dinler Tarihi: Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Ankara, (4-6 Aralık 2009), Ulusal Sempozyum. (Doçentlik sonrası), Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Kurulu Üyeliği, -
 • Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik”, Konya, (14-16 Aralık 2006), Ulusal Sempozyum., Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Kurulu Üyeliği, -
 • Türkiye Dinler Tarihi Derneği ve Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İşbirliği ile düzenlenen “Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı”, Konya, (20-21 Kasım 1998), Ulusal Sempozyum., Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Kurulu Üyeliği, -
Projeler
 • Konya İlindeki Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje: 98111, Proje Başkan Yardımcısı, 2001
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
 • “Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Hayatı ve Eserleri”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi–Mevlânâ Özel Sayısı-, (Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergi), Sayı: 3, 59-93, (2007)
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 • “Jainizm”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 21, 267-297, (2006/Bahar)
 • “Ziyaret Fenomeni”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 21, 33-60, (2006/Bahar)
 • “Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, 203-248, (2005/Güz)
 • “Yahudilikte Dînî Sembol ve Kavramlar”, (Doktora Tezinden uyarlanarak yapılmıştır.), Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, 125-156, (2001/Bahar)
 • “Hıristiyanlığın Tanıtımı, Yorumu ve Kurumsallaşmasında Sembollerin Yeri”, (Doktora Tezi esas alınmıştır.), Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, 181-199, (2000)
 • “Hıristiyanlıkta Kıyâmet Alâmetleri ve Dünyanın Sonu”, (Yüksek Lisans Tezi esas alınmıştır.), Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, 111-140 (1998)
 • “Sembol ve Sembolizm”, (Doktora Tezi esas alınmıştır.), Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, 369-387 (1997)
 • “Dinler Tarihi Bibliyografya Denemesi”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, 237-267, (2002/Bahar)
 • Geoffrey Parrinder, “Aztekler ve Mayalar”, (Çeviri), Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 18, 207-221 (2004/Güz)
 • Geoffrey Parrinder, “Asya’da Kabîle Dinleri”, (Çeviri), Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, 243-254 (1991)
 • A. A. Goldenweiser, “Emile Durkheim’in Dinin Orijini ve Tabiatı Hakkındaki Teorisinin Bir Kritiği”, (Çeviri), Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 6, 341-357 (1996)
Diğer Yayınlar
 • Hıristiyanlıkta Teslis İnancı ve İslâm Açısından Teslis’in Reddi, (Özgün Kitap), Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2013, (s. VIII+146) (Doçentlik sonrası)
 • Dinler Tarihi, (Özgün Kitap), Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2012, (s. XVI+371) (Doçentlik sonrası)
 • Ebu’l-A’lâ Medûdî ve Tefhimu’l-Kur’ân’da Dinler, (Özgün Kitap), Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2012, (s. XI+423) (Doçentlik sonrası)
 • Mevlâna Celâleddin-i Rûmî ve Mesnevî’de Bahsedilen Dinler, (Özgün Kitap), Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2008, (s. XII+233) (Doçentlik sonrası)
 • Dinler Tarihi Bibliyografya Denemesi (1923–2004), (Özgün Kitap), Damla Ofset, Konya, 2005, (s. VIII+422)
 • Mevlânâ ve Türbesi–ziyaret fenomeni açısından bir değerlendirme-, (Özgün Kitap), Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2004, (s. VIII+126)
 • İlâhî Dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’da) Dinî Semboller, (Doktora çalışmasından uyarlanarak yapılmıştır.) Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2002, (s. VIII+393)
 • Hıristiyanlıkta Kıyâmet Alâmetleri ve Dünyanın Sonu, (Yüksek Lisans çalışması esas alınmıştır) Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 2001, (s. VIII+157)
 • Konya Merkezdeki Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi, (Birden fazla yazarlı kitap -İkinci yazar-), Damla Ofset, Konya, 2006, (s. VIII+138)
 • Dersler Yükleniyor...

Yürüttüğü Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

*Şengil, Mustafa, Dinler Tarihi Açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Marunîlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010. (Doçentlik sonrası)

*Bayram, Necmettin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Mültimedya Olanaklarının Kullanımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009. (Doçentlik sonrası)

*Salar, Hatice, Hıristiyanlıkta Ruhbanlığın Kökenleri ve Ruhbanlık Sınıfı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008. (Doçentlik sonrası)

*Aksoy, Tevfik, Mitoslarda Yaratılış Motifleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007.

*Çetin, Nuran, Adıyaman İli ve Çevresi Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007.

*Toker, Yaşar, Ebu’l-Feth Muhammed b.Abdûlkerim eş-Şehristânî’nin el-Milel ve’n-Nihal Adlı Eserinde Sabiîlik, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004.

*Topçu, Zafer, Hatay’da Yaşayan Gayr-i Müslim Dinî Gruplar Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004.

*Yeşil, Cüneyt, Süryanilerde İnanç ve İbadet Esasları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2002.

*Adıbelli, Ramazan, Kapadokya Bölgesindeki Hıristiyanlık Tarihi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2002.

 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Jüri Üyelikler

*Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü İslâm Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Profesörlük Ataması (Profesörlük sonrası)

*Dr. Mehmet ESGİN, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Yardımcı Doçentlik Ataması (Doçentlik sonrası)

 

Atıflar

*Polat, Kemal, "Kutsal Nesnelerle İlgili İnanışlar", Halk İnanışları, Ankara, 2017, (Profesörlük sonrası)

*Küçük, Mehmet Alparslan, Kutsal Kitap Anlayışı (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâm Örneği), Ankara, 2016, (Profesörlük sonrası)

*Yıldız, Muharrem, Erken Dönem Hıristiyanlık, İstanbul, 2012, (Doçentlik sonrası)

*Aydın, Fuat-Aydın, Feyza Betül, Georges Dumezil’den Dinler Tarihi Dersleri, Eskiyeni Yayınları, İstanbul, 2012. (Doçentlik sonrası)

*Bahadır, Abdülkerim, Aile Psikolojisi ve Din, İdeal Usta Fotokopi Basın Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Konya, 2012. (Doçentlik sonrası)

*Türeli, İdil, Türk Sanatında Altı Köşeli Yıldız -Mühr-i Süleyman-, Kitabevi, İstanbul, 2011.

*Bahadır, Abdülkerim, Jung ve Din, İz Yayıncılık Limited Şirketi, İstanbul, 2007.

*Eroğlu, Ahmet Hikmet, Türk Halk İnançlarına Giriş, Aziz Andaç Yayınları, Ankara, 2006.

*Türcan, Galip, Kur’an’da Ahiret İnancı, Aziz Andaç Yayınları, Ankara, 2006.

*Baybal, Sami, İbrahimî Dinlerde Mesih’in Dönüşü, Yediveren Kitap, Konya, 2002.

*Kayaoğlu, İsmet, Mevlânâ ve Mevlevîlik, T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2002.

*Korkmaz, Sıddık, “Türkiye’de Kültürel Dinî Çoğulculuk Anlayışının İmkânı”, Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, Uluslar arası Sempozyum, 26-28 Kasım 2011, Bildiriler, Samsun, 2011. (Doçentlik sonrası)

*Akbıyık, Serpil, “Babil Sürgününden Sonra Yahuda’da ve Babil Diasporası’nda Yaşananlar”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, (Uluslararası Hakemli Dergi), Sayı: 11/157-191, Konya, (2011/Kış). (Doçentlik sonrası)

*Ambrosio, Alberto Fabio, “Celâleddin-î Rûmî, Mevlevîler ve Konyalı Hıristiyanlar”, Dünyada Mevlâna İzleri, Uluslararası Sempozyum, 13-15 Aralık 2007, Bildiriler, Konya, 2010. (Doçentlik sonrası)

*Batuk, Cengiz, “Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarının Tarihsel Seyri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: IX, Sayı:1/70-97, Samsun, 2009. (Doçentlik sonrası)

*Kılıç, Davut, “Ortadoğu’nun Dinî Jeopolitiği ve Günümüze Yansımaları Üzerine Bir Deneme”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Hakemli Dergi), Yıl: 13, Sayı: 1/65-86, Elazığ, 2008. (Doçentlik sonrası)

*Yılmaz, Nuran, ‘’Fuzûlî’nin Türkçe Divânı’ndaki “Başına Çizginmek” Tabirinin Türk Kültüründeki Anlamı’’, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, s. 1095-1104, Fall 2007.

*Kasapoğlu, Abdurrahman, ‘’Bir Dinî Tecrübe Olarak Kur’an’da Huşû’’, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Hakemli Dergi), Yıl: 6, Sayı: 15/177-190, Ankara, Temmuz-Aralık, 2005.

*Gürer, Dilaver, ‘’İbn Arabî’de ‘Dinlerin (Aşkın) Birliği’ ve ‘İbadet’ Meselesi Hakkında Bir Değerlendirme’’, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Hakemli Dergi), Yıl: 4, Sayı: 11/9-54, Ankara, Temmuz-Aralık, 2003.