Raporlar

Birim Faaliyet Raporu - 2014

Birim Faaliyet Raporu - 2015

Birim Faaliyet Raporu - 2016

Birim Faaliyet Raporu - 2017

 

 

 

 

Bilgi ve iletişim:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tel: 0332 323 82 20

e-posta: kutuphane@konya.edu.tr