Hizmetler

Ödünç Hizmetleri

Öğrenci ve idari personel: 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir.

Akademisyen: 10 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.

Süre uzatmak isteyenler günü dolmadan önce kütüphane hesabından 15 gün uzatabilirler. 

Ödünç alınan kitapların iadesi geciktirildiğinde; geciktirilen her gün için 10 kuruş ceza öğrencinin hesabına işler.

Sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin, bibliyografya vb. referans kaynakları ile tezler ve süreli yayınlar ödünç verilmemektedir.

Danışma ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcıları basılı ve elektronik kaynakların kullanımında bilgilendirmek ve eğitim vermek,

Kütüphane hizmetlerinin tanıtımını yapmak,

Kullanıcıların sorularını telefon, e-posta ve yüz yüze görüşme yoluyla cevaplandırmak ve kullanıcının her türlü bilgi gereksinimini en kısa zamanda karşılamak.
 

Sorularınızı kütüphanemize e-posta atabilirsiniz. (kutuphane@konya.edu.tr)