İletişim

 

   YÖNETİM

Fahrettin DEMİRCİ

fdemirci@konya.edu.tr

    Daire Başkanı                         5941

Arif HATİPOĞLU

ahatipoğlu@konya.edu.tr

    Şube Müdürü                         5430

 

İsmail TEKİN

itekin@konya.edu.tr

    Özel Kalem                              5941

   TEKNİK HİZMETLER

Seval Duygu İRDELİ

dirdeli@konya.edu.tr

    Kütüphaneci                          5943

Kataloglama

 

Derme Geliştirme

 

Deniz MERCAN

dmercan@konya.edu.tr

    Kütüphaneci                          5942

Elektronik Kaynaklar

 

KİTS (Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi)

 

Hakan KOCAOĞLU

hkocaoglu@konya.edu.tr

    Kütüphaneci                          5943

Elektronik Kaynaklar

 

Web Sayfası

Otomasyon

 

İbrahim AKTAŞ

iaktas@konya.edu.tr

    Kütüphaneci                         5942

Kataloglama

 

Derme Geliştirme

 

   İDARİ HİZMETLER

Ali HANCI

ahanci@konya.edu.tr

    Şef                                          5431

Yardımcı Personel

 

 

 

 

Şükrü YAYLA

syayla@konya.edu.tr

    Bilgisayar İşletmeni             5431

Otomasyon

 

Süreli Yayınlar

Birim Kütüphaneleri

 

Ayşe KUŞPINAR

akuspinar@konya.edu.tr

    Bilgisayar İşletmeni             5944

Satınalma

 

Tahakkuk

Taşınır İşlemleri

 

Dilek YILDIRIM

dyayla@konya.edu.tr

    Bilgisayar İşletmeni             5944

Satınalma

 

Tahakkuk

Taşınır İşlemleri

 

Muhammed Ali AKCAN

makcan@konya.edu.tr

    Memur                                  5944

Raf Düzeni

 
       

 

Bilgi ve iletişim:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tel: 0332 323 82 20

e-posta: kutuphane@konya.edu.tr