2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an-ı Kerim Ders Müfredatı

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN-I KERİM DERS MÜFREDATI

1.SINIF-BİRİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber Bakara Sûresi.

Ezber: Dualar, Nâs - Âdiyât Sûresi dahil.

Tecvid: Tecvid İlmine Giriş, Harflerin İsim, Mahreç ve Sıfatları, Med Bahisleri.

1.SINIF-İKİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber Â-li İmrân - Nisâ Sûreleri.

Ezber: Zilzâl - Duhâ arası - Bakara Sûresi 1-5, 255, 285-286. âyetleri, Haşr Sûresi 22, 23, 24. âyetler.   

Tecvid: Sakin Nûn ve tenvîn ile ilgili hükümler, İdğâm bahisleri.

2.SINIF-ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 6-10.cüzler

Ezber: Yasin- Mülk - Leyl -Şems Sûreleri- İsra Sûresi 1-8 ve Duhân Sûresi 1-12. âyetler.

Tecvid: Vakf ve ibtidâ, vasl, kat’, sekt, zamir, ve Ra’nın hükümleri.

2.SINIF-DÖRDÜNCÜ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 11-15. cüzler.

Ezber: Nebe’-  Naziât- Abese - Tekvîr – İnfitâr Sûreleri.

3.SINIF-BEŞİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 16-20. cüzler.

Ezber: Fetih- Beled - Fecr Sûreleri, Âl-i İmrân Sûresi 144-148. âyetler.

3.SINIF-ALTINCI DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 21-25. cüzler.

Ezber: Hucurât - Rahmân - Mutaffifîn - İnşikâk Sûreleri.

4.SINIF-YEDİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 26. ve 27.  cüzler.

Ezber: Vâkıa - Saff - Cuma - Necm Sûresi 1-25. âyetler.

Kıraat İmamları ve örnek uygulamalar.

4.SINIF-SEKİZİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 28-29.  cüzler.

Ezber:  Kıyâme - Ğaşiye - A’lâ - Tarık- Bürûc Sûreleri.

Kıraat İmamları ve örnek uygulamalar.