FAKÜLTE TANITIMI

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde Uçak Mühendisliği Bölümü, Sivil Havacılık İşletmeciliği Bölümü ve Uzay ve Uydu Bilimleri Bölümlerini barındırmakla beraber bu bölümlerden Uzay ve Uydu Bilimleri dışındaki bölümlerimiz aktif olarak öğrenci alımında bulunmakta ve eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

VİZYONUMUZ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak vizyonumuz; bilimsel gelişmeleri rehber kabul eden, kaliteli, kişilik sahibi, ülkesini ve mesleğini seven, bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, ulusal ve uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan, sektörün gereksinimlerini benimseyen bilgi çağına hakim, bilinir, görünür; mesleğinde lider eleman yetiştiren bir program olmaktır.

 

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası  düzeyde endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı düşünce yapısına sahip ve kendini geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış, sosyal nitelikleri kuvvetli ve çevreye duyarlı mezunlar vermek ve ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimini sağlayacak ve destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunları yayınlamak ve kullanıma sokmak. Bunun yanında; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, kamu sektöründeki her türlü inşaat la ilgili büro işlerinde ve şantiyedeki işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama ve kontrol etme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.