Harvard Medical School Hocalarından Prof. Dr. Talal Chatila Üniversitemizde Panele Katıldı

Harvard Medical School hocalarından Prof. Dr. Talal Chatila, Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesinde gerçekleşen  “Diagnosis and Treatment of Primary Immunodeficiency/ Primer İmmün Yetmezlik Tanısı ve Tedavisi” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Meram Tıp Fakültesinde gerçekleşen panelin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Celalettin Vatansev Harvard Üniversitesinden bir hocayı Üniversitemizde ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise panelin spesifik bir konuyu ele aldığını, Konya’nın alandaki öne çıkan isimlerinin ise programa katılımlarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Öğrencilerin de bu alanda bir bilimsel şölene tanıklık edeceklerini söyleyen Yüksek, programın başarıyla tamamlanmasını diledi.

Programda ilk sunumu MTF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Nail Güner, “Primer İmmün Yetmezliğe Tanısal Yaklaşım” konusunda yaptı.  İmmünolojinin (Bağışıklık Bilimi) tarihi ile ilgili bilgi veren Güner, immün sistemin, yani bağışıklık sisteminin vücudumuz için önemine değindi.

MTF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Reisli ise, Üniversitemizde alanda hangi çalışmaların yapıldığı konusunda dinleyenleri bilgilendirdi. Konya’daki immün yetmezliklerle ilgili deneyimlerini dinleyenlerle paylaşan Reisli, birlikte çalıştıkları merkezlerin katkılarından da bahsetti.

Reisli; “İmmün yetmezlikler bildiğimizden daha sık. Akraba evlilikleri bunda çok önemli. Hastalar sağlıklı doğuyorlar eğer bununla ilgili klinik bilgimiz varsa bir hayat kurtarabiliriz. Erken tanı; ölümü, kronik hastalıklar ve gelişme geriliğini engelliyor.” dedi.

Yurtdışında işbirliği içerisinde oldukları merkezlerle birlikte çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Reisli, oldukça farklı hastalıkları da tanımladıklarını belirtti.

Reisli; “Biz Pediyatrik İmmunoloji alanında çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi. İlave olarak, Bağışıklık Yetmezliği Hastalıkları için Konya'da Kök Hücre Nakli yapılması amacıyla gerekli alt yapıyı tamamlamak istediklerini söyledi.

MTF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çalışkaner ise yetişkinlerde immün yetmezlikler konusunda bilgi verdi. Çalışkaner, yetişkinlerde immün yetmezlikler konusunun Avrupa’da 1950’lere varan bir geçmişi olmasına rağmen bizde maalesef yakın yıllara kadar yetişkin hasta takibinde ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.

Çalışkaner; “Hastalarımızın sadece küçük bir kısmına erişkin yaşta tanı koyabiliyoruz bunun iki sebebi var. Birincisi farkındalığın olmaması, ikincisi yetişkin immünoloji ile uğraşan hekim sayısının az olması. Yetişkin immün yetmezlikler ile ilgili üniversitelerde eğitim programlarında konu olmamasını da sebeplerden sayabiliriz” dedi.

Hastalık Moleküler Düzeyde Tedavi Yapılabiliyor

Harvard Medical School hocalarından Prof. Dr. Talal Chatila ise Konya’da bulunmaktan memnun olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Konya’da immün yetmezlikli çok sayıda çocuk ve yetişkin olduğunu belirten Chatila, hastalığın tedavisinde kullanabilecek ilaçlarla ilgili de bilgi verdi. Chatila: "Bu hastalıkların altında yatan hücresel ve moleküler eksikliklere bağlı, düzenleyici hücre (T regülatör) eksikliği, artık ayrıntılı olarak anlaşılmış ve moleküler düzeyde tedavi yapılabilir olmuştur. Bu hastalarda moleküllere (LRBA ve CTLA-4 gibi) yönelik özgül antikor tedavileri ile bozuk Reseptörleri kapatan (Roxolitinib ve Tofacitinib gibi) ilaç tedavileri kullanılmaktadır. Bunların yanında kök hücre tedavisi ve gen tedavileri de gündemdedir" dedi.

MTF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Keleş de konuşmasında Hiper IgE Sendromu isimli bağışıklık yetmezliğinin belirtileriyle alakalı bilgiler verdi. Keleş; “Cilt apselerini, egzama gibi rahatsızlıkları bu hastalarda sık görüyoruz. Bu hastalarda ciltte egzema, ağızda, el ve ayak tırnaklarında enfeksiyonlara sık rastlıyoruz.” diye konuştu.

Hastalığın tanı ve tedavi yöntemlerinden de bahseden Keleş, birlikte yapılacak ortak çalışmalarla alanda daha ciddi araştırmaların yapılmasının gerekliğine vurgu yaptı.

Keleş; “Özellikle son dönemde Prof. Dr. Talal Chatila ile birlikte ortaklaşa çalışmalarımız devam ediyor. Bir araştırma laboratuvarı kurmak istiyoruz. Biz bu konudaki fonksiyonel ve genetik çalışmaları artık Türkiye’de başlatabiliriz diyoruz. Eğer başarabilirsek 2-3 yıl içerisinde hedeflenmiş gen çalışmalarıyla başlayıp, 8-10 yıl içerisinde de tüm genom ve ekzom analizleriyle birlikte Konya’da primer immün yetmezlikli hastalarımıza hizmet vermek için çaba sarfedeceğiz.”  dedi.

Soru cevap bölümünün ardından program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.