Fen Fakültesi; Temel ve Uygulamalı Bilimlerden olan, Biyoteknoloji, Kimya, Fizik, İstatistik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Matematik-Bilgisayar Bilimleri Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültemiz; öğrencilerine sunacağı çift anadal ve yandal programlarıyla, akademik, mesleki ve entellektüel formasyonu genişleten, sadece bilgiye erişmekle kalmayıp, yeni beceriler ve yetkinlikleri güncelleyerek geliştiren bir eğitim anlayışını temel almaktadır.

Fen Fakültesi; kadim medeniyetlerin sunduğu evrensel değerler ışığında bilim ve teknolojiden yararlanarak, çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını uygulayıp geniş bir bilimsel alanı tarayan, belli konularda derinleşebilen, araştırmacı ruhuyla bilgileri güncelleyebilen, bağımsız araştırma yapma ve yeteneklerini sürekli geliştiren, kendine güvenen, yüksek kültürlü ve üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizde, lisans düzeyindeki çalışmalara ilaveten, lisansüstü çalışmalarla da çağın ihtiyaçlarına ayak uyduran, Uluslararası Araştırma ve Uygulama çalışmalarına katkıda bulunabilecek donanımlı araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.