İletişim

                              Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

                                                   E-posta : bitam@konya.edu.tr